Haluan tietää kaiken

Hallitseva geeni

Pin
Send
Share
Send


DNA-sekvenssi joka takaa piirteiden ja juurten ominaispiirteiden välittymisen perinnöllinen se tunnetaan nimellä geeni . Tämä rakenne säilyttää perintö että sekä naiset että miehet (tai muussa tapauksessa miehet ja naiset) välittävät jälkeläiset .

hallitseva geeni onko hän läsnä a fenotyyppi ja se ilmestyy kahdesti (kun se on integroitu kopiolla, joka vastaa kutakin vanhempaa, jota kutsutaan homotsygoottinen yhdistelmä ) tai yhtenä annoksena (kutsutaan heterotsygoottisuustesti ).

Siksi geneettinen dominointi liittyy yhteyteen tietyn geenin eri alleelien välillä, jotka sijaitsevat fyysisesti tietyssä paikassa (paikka ) kromosomin. Diploidiset organismit (ryhmä, jossa eläimet samoin kasvit ) ovat niitä, joilla on kaksi sarjaa kromosomeja, peritty vanhemmilta. Tämä tarkoittaa, että heillä on kaksi alleelia tarkasti kussakin lokuksessa. Kun molemmat lokuksen alleelit ovat samat, mainitaan homotsygoottinen, kun taas jos ne ovat erilaisia, käytetty käsite on heterotsygoottinen.

genotyyppi Organismin geneettinen organisaatio vaikuttaa fyysisiin ja käyttäytymispiirteisiin. Heterotsygoottisen geenin kahden alleelin vuorovaikutuksella voi olla luonne hallitseva tai olla väistyvä .

resessiivinen geeni Se on sellainen, joka alleeliparissa ei voi ilmestyä hallitsevan geenin läsnä ollessa. Jotta tätä geeniä voidaan havaita fenotyypissä, organismin on kerättävä siitä kaksi kappaletta (toisin sanoen yksi isältä ja toinen äidiltä peräisin).

Hallitsevaisuus tai hitaus

Suhde dominointi tai recessiveness se on suhteellinen, koska geenissä (alleeli) voi olla enemmän kuin kaksi varianttia se voi olla recessiivinen suhteessa toiseen alleeliin, mutta hallitseva ennen kolmatta ), riippuu aina tehdyn liiton tyypistä.

Voimme kuitenkin sanoa, että recessiivinen geeni ei voi ilmentyä, jos sen kumppani on hallitseva geeni, se tekee sen vain, jos se liittyy toiseen recessiiviseen. Tämä tarkoittaa, että jos parissa on hallitseva alleeli päättää aina taantumasta . Esimerkiksi: silmävärissä voimme määrittää N-kirjaimen (hallitseva) mustalle ja n (recessive) vaaleansiniselle. Jos liitosta muodostuu kromosomi NN tai Nn , ihminen syntyy silmillä musta väri ja vain jos liitto johtaa nn , on siniset silmät.

Ihmisten tapauksessa sanotaan, että olemme diploideja , mikä tarkoittaa, että meillä on kaksityyppinen geneettinen informaatio, jolloin toinen puoli on kopio yhdestä vanhemmista ja toinen toisesta, vaikkakin sama ne eivät ole identtisiä . Ja tässä voimme selventää, että hallitsevan geenin leviämiseksi ja ilmentämiseksi, vain yhdellä vanhemmista on se , kun taas recessiivinen geeni, on perittävä molemmilta vanhemmilta .

Palaamme tässä vaiheessa esimerkkiin silmien väri , ja meidän on sanottava, että se on mahdollista periä vain, jos molempien vanhempien geneettisissä tiedoissa on mainittu recessiivinen geeni ja se ilmenee kromosomaalisen sitoutumisen hetkellä. On syytä mainita, että vaikka meillä ei olisi selkeitä silmiä, voimme olla vaaleansilmäisen geenin kantajia .

Se on mainitsemisen arvoinen on monia sairauksia, jotka voidaan periytyä geneettisesti Jotkut niistä ovat: Wilsonin tauti, hemokromatoosi ja perinnöllinen sferosytoosi. Jotta ne voisivat kehittyä, on välttämätöntä muodostaa liitto, joka tekee mahdolliseksi, joissakin tapauksissa ne muodostuvat hallitsevasta geenistä ja toisissa taantuvat; On kuitenkin syytä mainita, että jos henkilö kärsii perinnöllisestä taudista, vaikka hänen lapsensa eivät ilmene sitä, he ovat sen kantajia.

Pin
Send
Share
Send