Haluan tietää kaiken

Kaupallinen laki

Pin
Send
Share
Send


Useiden haarojen sisällä oikea kaupallinen laki (tunnetaan myös nimellä kaupallinen laki ) on omistettu sääntelemään keskinäisiä suhteita ihmiset sopimuksia ja kauppa .

Kauppalaki on osa yksityisoikeus ja sisältää kaikki kauppiaisiin liittyvät normit heidän työnsa kehittämisen suhteen. Yleisesti voidaan sanoa, että laki säätelee kaupallisen toiminnan harjoittaminen .

On tärkeää tehdä selväksi, mitkä ovat edellä mainitun kauppalain lähteet. Tässä tapauksessa voimme todeta, että nämä ovat lakia, oikeuskäytäntöä, joka on tulkinta, jonka tuomari ja muu lainkäyttöjärjestys tekevät, ja myös mikä on tapana. Viimeisen näkökohdan voidaan sanoa, että se johtuu suoraan siitä, mitä kauppiaat yleensä harjoittavat

Espanjan tapauksessa on korostettava, että tärkein asiakirja tällä alalla on vuonna 1885 perustettu kauppalaki. Se koostuu neljästä kirjasta, joka käsittelee seuraavia aiheita: kauppiaita ja kauppaa yleensä, kauppasopimuksia. , merimyyjä ja maksujen keskeyttäminen, konkurssit ja lääkemääräykset.

Meidän on kuitenkin myös todettava, että tässä maassa tämäntyyppiset oikeudet perustuvat kahteen perussääntöön tai periaatteeseen. Yksi niistä on valtion valta suunnitella, mikä on taloudellista toimintaa. Ja toinen näistä on, että siinä tunnustetaan paitsi oikeus yrittäjyyden vapauteen myös yksityisomaisuuteen.

Kauppaoikeudessa on mahdollista erottaa kaksi perustetta. objektiiviset perusteet Se on hän, joka viittaa kauppaan itsessään. Sen sijaan subjektiivinen kriteeri Se on sidoksissa kauppiaana toimivaan yksilöön.

Kauppalaki ei ole staattinen, mutta sopeutuu muuttuviin tarpeisiin markkinat , yritykset ja yhteisö yleensä. Joka tapauksessa viittä perusperiaatetta kunnioitetaan aina: se on oikeus individualisti (koska se keskittyy yksilöiden välisiin yhteyksiin), ammattilainen (suojelee yrittäjien etuja), etenevä (muuttuu ajan myötä), kansainvälistyneet (integroituu globaaliin kauppaan) ja tavanomainen (Se perustuu tulliin).

Lyhyesti sanottuna kauppalaki on vastuussa rakentaa nykyinen yritysorganisaatio ja vahvistaa ehdot lakisääteiset määräykset linkitetty liiketoiminta , sellainen nimellisarvo, jonka kaikki kauppaan liittyvää toimintaa suorittavat aiheet saavat.

kauppalakit toisaalta ovat niitä, jotka on määritelty tarkoituksenaan tuottaa ja saada voittoa tai voittoa.

Kaikkien edellä mainittujen lisäksi on myös tärkeää, että tunnustamme kauppaoikeuden olennaisen merkityksen yhteiskunnassamme, koska sillä on perustavanlaatuinen rooli paitsi taloudellisessa kehityksessä, myös poliittisessa ja tietysti sosiaalisessa. Tämä saavutetaan puuttumalla suoraan ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen tähtäävien tuotteiden ja palveluiden tuotantoon.

Pin
Send
Share
Send