Haluan tietää kaiken

Kehityssuunnitelma

Pin
Send
Share
Send


kehityssuunnitelma se on työkalu johto että edistää sosiaalista kehitystä tietyllä alueella. Luo tällä tavalla perustana väestön tyydyttämättömien tarpeiden tyydyttämiseen ja kaikkien kansalaisten elämänlaadun parantamiseen.

Voimme muistaa sen käsitteen kehitys Se tarkoittaa jotain lisäämistä tai lisäämistä, mikä voi olla fyysistä tai henkistä. Kun termiä sovelletaan ihmisyhteisöön, se näyttää liittyvän taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen tai poliittinen edistyminen .

Mitä tulee käsitteeseen suunnitelma , se on systemaattinen malli joka on suunniteltu ennen a toiminta , jotta se voidaan suunnata haluttuihin tavoitteisiin. Suunnitelma on myös opas.

Tästä lähtökohdasta voidaan todeta, että kehittämissuunnitelmia on erityyppisiä. Siksi voimme esimerkiksi lainata matkailun kehittämissuunnitelmia, jotka ovat laatineet eri organisaatiot ja yhteisöt, joilla on selkeä tavoite edistää tätä taloudellista toimintaa, josta on monissa tapauksissa tullut yksi kaupungin taloudellisen tilan tukipiste. tai maa

Edellä mainitun tyyppisen suunnitelman tapauksessa se perustuu yleensä selkeästi määriteltyihin tarkoituksiin, kuten tällaiseen toimintaan sitoutuneen yritysrakenteen vahvistamiseen, vuosittain saapuvien ulkomaisten vierailijoiden määrän lisäämiseen, parempien ja voimakkaampien matkailukohteiden edistämiseen paikka tai rohkaistakseen uusia matkailun aktiviteetteja, kuten ulkona järjestettyjä, opastettuja kierroksia tai viinimatkailua.

Ja kaikkea tätä unohtamatta, että on olemassa niin kutsuttu henkilökohtainen kehityssuunnitelma, jonka henkilö suorittaa selkeällä tavoitteella menestyksen saavuttamiseksi ja jokaisen ehdotetuista tavoitteista. Tätä varten hän määrittelee tavoitteet, jotka hän haluaa saavuttaa, selvittää, mitä hänelle merkitsisi menestyksen saavuttamiseen, määrittelee polku, jota hän haluaa seurata, analysoi tarvittavaa apua ja juhlii saavutuksiaan.

Jotta tämä kaikki, jotta tällä henkilökohtaisella suunnitelmalla voi olla odotettu tulos, itsetunto, itsetuntemus, motivaatio ja illuusio ovat välttämättömiä sen toteuttamiseksi.

Kaikki tämä antaa meille mahdollisuuden todeta, että a kansallinen kehityssuunnitelma onko tämä väline, joka määrittelee seuraavat vaiheet a maa . Se on valtion viranomaisten suunnittelema hanke, joka määrittelee sen politiikat ja strategiat.

Kansallisen kehityssuunnitelman kesto on yleensä yli vuosi, joten hallitus on riittävästi aikaa toteuttaa sosiaalisen kehityksen kannalta tarpeellisina pidetyt toimenpiteet.

Kehityssuunnitelman tarkoituksena on, että tarjotut ratkaisut voidaan ylläpitää ajan kuluessa ja olla kestävä , jotta väestö ei tarvitse sosiaalista apua, vaan pystyy ylläpitämään omia keinojaan. Siksi kansallisilla kehityssuunnitelmilla pyritään edistämään ihmisten omavaraisuutta.

Kanssa tekniikan kehitys ja enemmän käyttäjien käytettävissä olevia työkaluja, kehityssuunnitelmat voivat tarjota yhä enemmän parannuksia elämäsi laadussa. Mahdollisuus jakaa ja levittää tietoa yhdestä maailmanpisteestä toiseen ilman, että se tuskin liikkuu, antaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden päästä tarpeisiinsa hallituksiin ja he toimivat tehokkaammin ohjelmat yhteiskunnan elämän parantamiseksi joita he edustavat.

Valtiolla on velvollisuus ohjata joukkoa vähimmäismenettelyt ja sisältö jotka helpottavat tarpeiden tyydyttämistä ja tekevät sen tutkitun ja pohditun erityisen huomion avulla kehittämisohjelman avulla.

Eräällä valtion virkamiesten sektorilla on vastuu laskea väestön koulutus-, köyhyys- ja terveysluvut; He tekevät niin väestölaskennan perusteella, jossa tietoja kerätään ja heijastetaan erilaisissa asiakirjoissa, jotka on annettava niiden organisaatioiden käyttöön, joilla on kyky parantaa väestön elinolosuhteita.

On välttämätöntä huomauttaa, että hallitusten rooli on erittäin tärkeä alueen kasvun edistämisessä, joten niiden on toteutettava kehityssuunnitelmia, jotka kykenevät tarjoamaan uusia polkuja ja varmistaa kansalaisten edistyminen ja siksi koko kansakunta.

Espanjan kehityssuunnitelmat

että Espanjan historia käsitteen avulla mainittiin joukko suunnitelmia, jotka toteutettiin sodanjälkeinen aika Maan nostamiseksi kurjuudesta. Heitä kutsuttiin Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen suunnitelmat .

Kuka ehdotti ensimmäistä kertaa tällaista Laureano López Rodó -ohjelmaa, nimettiin "vakautussuunnitelmaksi" vuonna 1959. Hänen ansiostaan ​​tapahtui voimakas talouskasvu, joka sai alkunsa konseptin developmentalism. Se oli aika suuri kehitys teollisuudessa johon suuria teollisuusyrityksiä perustettiin alueen eri osiin.

Vaikka aika oli tuonut monia etuja tietyille väestöryhmille, se aiheutti myös vakavia seurauksia tulojen huono hallinta ja keinottelu saada nopeasti rahaa, mikä vaikuttaisi merkittävästi maan talouteen tulevaisuudessa.

Pin
Send
Share
Send